Hayat Sigortaları ve BES

Hayat sigortası, sigorta şirketlerinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen durumlarda vefat, kritik hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi hallerde belirlenen kişilere veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde sigortalıya sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür.

Hayat Sigortası, poliçe kapsamındaki risklerden biri gerçekleştiğinde geride kalan aile üyelerinin (eş, çocuk) yaşam standartlarını güvence altına almaktadır. 1 yıl süre için yapılan hayat sigortası, isteğe bağlı olarak diğer seneler için de yenilenebilir.

Hayat Sigortaları hem birikim yapma olanağı yaratır hem de karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sağlar.

BES ‘in ise hayat sigortalarından farkı sadece birikim yapma olanağı tanır. BES, hayat sigortalarına göre çok daha esnektir. Şöyle ki; BES’te katılımcı istediği miktarda para ödeyebilirken hayat sigortalarında primler düzenli ve sabit ödenmektedir. Bir diğer fark; hayat sigortalarında katılımcının üç yıl sistemde kalma zorunluluğu varken BES’te katılımcı sistemden istediği zaman ayrılabilir.

Farklı özelliklere sahip olan Hayat Sigortaları ve BES kendinizi ve geleceğinizi güvence altına alma imkânı vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.