All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen; doğa, insan ve teknik faktörlerden kaynaklı ortaya çıkabilecek hasarları güvence altına almaktadır.

 

Montaj All Risk Sigortaları

Montaj All Risk Sigortası, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde montaj faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen geniş kapsamlı riskleri güvence altına almaktadır.